ПрАТ "Очаківське ХПП"

Код за ЄДРПОУ: 04270593
Телефон: (05154) 2-63-44
e-mail: khleb@och.mk.ua
Юридична адреса: 57500, Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Володарського, 2
 

Річний звіт за 2015 рік

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО `ПЛЕМЗАВОД IМ.ШМIДТА`00854908д/н, Миколаївська область, Очакiвський, 57530, с. Рiвне, д/н0.47
КОЛЕКТИВНЕ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРЄМСТВО `ЧОРНОМОРСЬКИЙ`00414055д/н, Миколаївська область, Очакiвський, 54540, с. Чорноморка, д/н0.3
КОЛЕКТИВНЕ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО `ДНIПРО`00414115д/н, Миколаївська область, Очакiвський, 54545, с. Дмитрiвка, д/н0.07
КОЛЕКТИВНЕ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО `IМ, ЛЕНIНА`20883622д/н, Миколаївська область, Очакiвський, 57500, с. Володимирiвка, д/н0.09
КОЛЕКТИВНЕ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО `IМ. ОЛЬШАНЦIВ`00000016д/н, ["д/н" - відсутнє у довіднику], д/н, д/н, д/н, д/н0.25
КОЛЕКТИВНЕ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО `IМ. ШЕВЧЕНКА`13860615д/н, Миколаївська область, Очакiвський, 57500, с. Шевченково, д/н0.32
КОЛЕКТИВНЕ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО `КОЛОС`03763980д/н, Миколаївська область, Очакiвський, 57546, с. Матросiвка, д/н0.32
КОЛЕКТИВНЕ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО `ОЛЬВIЯ`00414049д/н, Миколаївська область, Очакiвський, 57540, с. Парутине, д/н0.46
КОЛЕКТИВНЕ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО `ОЧАКIВСЬКИЙ`03566593д/н, Миколаївська область, Очакiвський, 57532, с. Благодатне, д/н0.35
КОЛЕКТИВНЕ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО `РОДIНА`00413972д/н, Миколаївська область, Очакiвський, 57543, с. Солончаки, д/н0.14
КОЛЕКТИВНЕ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО `СОНЯЧНИЙ`00414061д/н, Миколаївська область, Очакiвський, 57552, с. Iванiвка, д/н0.62
КОЛЕКТИВНЕ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО `УКРАЇНА`00000402д/н, Миколаївська область, Очакiвський, 57520, с. Камянка, д/н1
КОЛЕКТИВНЕ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО `ЧЕРВОНОПАРУТИНСЬКИЙ`04951755д/н, Миколаївська область, Очакiвський, 57540, с. Парутине, д/н0.57
Сiльськогосподарський виробничий кооператив ``Лиманський``00414078д/н, Миколаївська область, Очакiвський, 57550, с. Куцуруб, Очакiвська, 1200.06
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ПIДПРИЄМСТВО ``ТРАНСАГРО``23621213д/н, Миколаївська область, д/н, 54017, м. Миколаїв, вул. Декабристiв, 23-Б15.63
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО `ОЛЕКСАНДР`23396704д/н, Миколаївська область, Очакiвський, 57500, м. Очакiв, вул. Першотравнева, 17/440.66
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Акцiонерами Товариства є 21 фiзична особа.д/н, д/н, д/н78.69
Усього 100

___________

* Заповнювати не обов'язково.