ПрАТ "Очаківське ХПП"

Код за ЄДРПОУ: 04270593
Телефон: (05154) 2-63-44
e-mail: khleb@och.mk.ua
Юридична адреса: 57500, Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Володарського, 2
 
Дата розміщення: 25.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.09.201019/14/1/10Миколаївське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринкуUA4000165146Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.251719820429955100
Протягом звiтного перiоду акцiї Товариства на внутрішніх та зовнішніх органiзацiйно оформлених ринках не торгувалися, в лiстингу не заявленi. Додаткових емісій протягом звітного періоду Товариство не здійснювало.