ПрАТ "Очаківське ХПП"

Код за ЄДРПОУ: 04270593
Телефон: (05154) 2-63-44
e-mail: khleb@och.mk.ua
Юридична адреса: 57500, Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Володарського, 2
 

Річний звіт за 2012 рік

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кравченко Олег Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕО, 981028, 10.01.2002, Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1964
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 14
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ Агрофiрма "Засiлля", директор
6.1.8. Опис Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.


6.1.1. Посада Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лидiна Алла Климентiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕО, 211985, 05.09.1996, Ленiнським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1960
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 27
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Арiсто", директор
6.1.8. Опис Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.


6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Батюкова Нiна Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕО, 300750, 22.03.1997, Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1962
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 12
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "МБМВ", iнспектор
6.1.8. Опис Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.


6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шевченко Зiнаїда Климентiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕО, 463250, 16.01.1998, Ленiнським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi
6.1.4. Рік народження**  
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** не працює
6.1.8. Опис Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.


6.1.1. Посада Ревiзор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ТОВ "Трансагро"
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, 23621213, д/н
6.1.4. Рік народження**  
6.1.5. Освіта** д/н
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**  
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
6.1.8. Опис Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ДиректорКравченко Олег ВолодимировичЕО, 981028, 10.01.2002, Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл.23.06.200610000.058145621000000
Голова Наглядової радиЛидiна Алла КлиментiївнаЕО, 211985, 05.09.1996, Ленiнським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi23.06.200669949940.67280297699499000
Член Наглядової радиБатюкова Нiна МиколаївнаЕО, 300750, 22.03.1997, Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi23.06.200610.000058151000
Член Наглядової радиШевченко Зiнаїда КлиментiївнаЕО, 463250, 16.01.1998, Ленiнським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi23.06.200646051626.77698829460516000
РевiзорТОВ "Трансагро"д/н, 23621213, д/н23.06.200626878915.62890302268789000
Усього 1429805 83.13689805 1429805 0 0 0