ПрАТ "Очаківське ХПП"

Код за ЄДРПОУ: 04270593
Телефон: (05154) 2-63-44
e-mail: khleb@och.mk.ua
Юридична адреса: 57500, Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Володарського, 2
 

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство „Очаківське хлібоприймальне підприємство”
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ _Очакiвське ХПП_
3.1.3. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 57500
3.1.5. Область, район Миколаївська область, Очакiвський
3.1.6. Населений пункт м.Очакiв
3.1.7. Вулиця, будинок вул.Володарського, 2

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва А01 №002845
3.2.2. Дата державної реєстрації 07.05.1998
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавсий комiтет Очакiвської мiської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 429955
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 429955

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"
3.3.2. МФО банку 380805
3.3.3. Поточний рахунок 26008144483
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
3.3.5. МФО банку д/н
3.3.6. Поточний рахунок д/н

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
52.10 СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
10.61 ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКТIВ БОРОШНОМЕЛЬНО-КРУП'ЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТI 
10.71 ВИРОБНИЦТВО ХЛIБА ТА ХЛIБОБУЛОЧНИХ ВИРОБIВ; ВИРОБНИЦТВО БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБIВ, ТОРТIВ I ТIСТЕЧОК НЕТРИВАЛОГО ЗБЕРIГАННЯ 

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
д/нд/нд/нд/нд/н
Опис:
д/н

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
д/нд/н
д/н

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента

Управлiння товариством здiйснюють: - вищий орган товариства - загальнi збори акцiонерiв товариства; - наглядова рада, директор та ревiзiйна комiсiя (ревiзор).