ПрАТ "Очаківське ХПП"

Код за ЄДРПОУ: 04270593
Телефон: (05154) 2-63-44
e-mail: khleb@och.mk.ua
Юридична адреса: 57500, Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Володарського, 2
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Трансагро" 23621213 Миколаївська область, дIн, 54017, м. Миколаїв, вул. Декабристiв, 23-Б 05.05.2001 268 789 15.6289030 268 789 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Гончаренко Андрiй Вадимович дIв № дIв, виданий дIв 23.06.2006 171 982 10.00000000000 171 982 0 0 0
Шевченко Зiнаїда Клiментiївна дIв № дIв, виданий дIв 23.06.2006 460 516 26.77700000000 460 516 0 0 0
Лидiна Алла Климентiївна ЕО № 211985, виданий Ленiнським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл. 05.09.1996 23.06.2006 699 499 40.67280296775 699 499 0 0 0
Усього  1 600 786 93.0786943 1 600 786 0 0 0