ПрАТ "Очаківське ХПП"

Код за ЄДРПОУ: 04270593
Телефон: (05154) 2-63-44
e-mail: khleb@och.mk.ua
Юридична адреса: 57500, Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Володарського, 2
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Директор Кравченко Олег Володимирович ЕО № 981028, виданий Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл. 10.01.2002 23.06.2006 1 000 0.05814561989 % 1 000 0 0 0
Голова Наглядової ради Лидiна Алла Климентiївна ЕО № 211985, виданий Ленiнським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi 05.09.1996 23.06.2006 699 499 40.67280296775 % 699 499 0 0 0
Член Наглядової ради Батюкова Нiна Миколаївна ЕО № 300750, виданий Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi 22.03.1997 23.06.2006 1 0.00005814562 % 1 0 0 0
Член Наглядової ради Шевченко Зiнаїда Климентiївна ЕО № 463250, виданий Ленiнським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi 16.01.1998 23.06.2006 460 516 26.77698828947 % 460 516 0 0 0
Ревiзор ТОВ "Трансагро" № 23621213, виданий 23.06.2006 268 789 15.62890302474 % 268 789 0 0 0
Усього   1 429 805 83.13689804747 % 1 429 805 0 0 0
Опис