ПрАТ "Очаківське ХПП"

Код за ЄДРПОУ: 04270593
Телефон: (05154) 2-63-44
e-mail: khleb@och.mk.ua
Юридична адреса: 57500, Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Володарського, 2
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Особлива інформація на 25.04.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нПрипинено повноваженняГолова Наглядової радиЛидiна Алла КлиментiївнаЕО, 211985, 05.09.1996, Ленiнським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл.67.4497
Зміст інформації:
Посадова особа Голова Наглядової ради Лидiна Алла Климентiївна (паспорт: серiя ЕО номер 211985 виданий Ленiнським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл. 05.09.1996) припиненi повноваження 25.04.2014. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 67.44970%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi 2 роки. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 25.04.2014р., Протокол №11.
д/нПрипинено повноваженняЧлен Наглядової радиБатюкова Нiна МиколаївнаЕО, 300750, 22.03.1997, Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл.0.0001
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Батюкова Нiна Миколаївна (паспорт: серiя ЕО номер 300750 виданий Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл. 22.03.1997) припиненi повноваження 25.04.2014. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00010%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi 2 роки. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 25.04.2014р., Протокол №11.
д/нПрипинено повноваженняЧлен Наглядової радиШевченко Зiнаїда КлиментiївнаЕО, 463250, 16.01.1998, Ленiнським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл.0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Шевченко Зiнаїда Климентiївна (паспорт: серiя ЕО номер 463250 виданий Ленiнським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл. 16.01.1998) припиненi повноваження 25.04.2014. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi 2 роки. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 25.04.2014р., Протокол №11.
д/нОбраноГолова Наглядової радиЛидiна Алла КлиментiївнаЕО, 211985, 05.09.1996, Ленiнським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл.67.4497
Зміст інформації:
Посадова особа Голова Наглядової ради Лидiна Алла Климентiївна (паспорт: серiя ЕО номер 211985 виданий Ленiнським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл. 05.09.1996) обрана на посаду 25.04.2014. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 67.44970%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: ТОВ "Трансагро", директор Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 25.04.2014р., Протокол №11.
д/нОбраноЧлен Наглядової радиСитников Олександр ОлександровичЕР, 129284, 28.01.2004, Очакiвським МРВ УМВС України в Миколаївськiй обл.0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Ситников Олександр Олександрович (паспорт: серiя ЕР номер 129284 виданий Очакiвським МРВ УМВС України в Миколаївськiй обл. 28.01.2004) обрана на посаду 25.04.2014. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: ПрАТ "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство", головний iнженер. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 25.04.2014р., Протокол №11.
д/нОбраноЧлен Наглядової радиГрушина Людмила ФедосiївнаЕО, 740579, 14.09.1999, Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл.0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Грушина Людмила Федосiївна (паспорт: серiя ЕО номер 740579 виданий Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл. 14.09.1999) обрана на посаду 25.04.2014. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: пенсiонер Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 25.04.2014р., Протокол №11.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.